Nákupní seznam

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Při zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů postupujeme s náležitou odpovědností a péčí. Níže jsou uvedeny informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů v naší společnosti.
V případě, že po přečtení informací o zpracování osobních údajů budete mít dodatečné otázky, kontaktujte nás prosím na adrese zenyvmeste@gmail.com nebo na poštovní adrese uvedené níže.
Při zpracování osobních údajů se řídíme Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 a zákonem 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů. Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s principy zákonnosti a transparentnosti, omezení účelu zpracování, jakož i minimalizace rozsahu a uchovávání.
Zpracováváme pouze ty osobní údaje klientů, které nám klienti poskytnou a pouze na poskytnutý účel. Osobní údaje se zpracovávají pouze během doby nezbytné ke splnění účelu zpracování, který je dán požadavkem klienta. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné

Odpovědná osoba

Vaše osobní údaje jako provozovatel zpracovává společnost webinak, s.r.o., IČ: 48064068, se sídlem Kopčianska 8-10, VIENNA GATE, 821 09 Bratislava - Petržalka, (dále jen "Provozovatel"). Pro uplatnění níže uvedených práv můžete kontaktovat naši společnost prostřednictvím: zenyvmeste@gmail.com nebo poštou na výše uvedené adrese společnosti.

Údaje, které zpracováváme

Provozovatel o Vás v elektronické formě zpracovává zejména tyto údaje:
V případě fyzických osob: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a historicky poskytnuté služby Provozovatelem.
V případě právnických osob: jméno a příjmení kontaktních osob, telefonní číslo kontaktních osob, e-mailovou adresu kontaktních osob, název společnosti, webovou adresu a e-mailovou adresu společnosti a fakturační údaje společnosti.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Aktivním potvrzením souhlasu s Podmínkami (kliknutím na príslišné políčko souhlasu) a následným odesláním registrace či jinak označené požadavky na dodání nebo zpřístupnění některé z našich služeb:
a) svobodně udělujete Provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely uvedené v Podmínkách v souladu s nařízením a zákonem,
b) potvrzujete, že vámi vyplněné osobní údaje jsou správné a aktuální,
c) současně potvrzujete, že v případě, pokud máte méně než 16 let, vám byl zákonným zástupcem (např. rodičům) poskytnutý nebo schválený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
9. Účelem zpracování vašich osobních údajů je používání a trvání konkrétní služby Provozovatele, kterou požadujete, nebo ke které požaduje přístup, resp. uzavření a plnění smlouvy tvořící právní základ pro používání a trvání požadované služby.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Při přihlášení do profilu uživatele:
- emailová adresa,
- jméno a příjmení,
- údaje o přihlášení na zaregistrován profil,
- údaje o návštěvě a prohlížení webu,
- IP adresa,
- údaje ze souborů cookies.
Při službě e-shop:
- emailová adresa,
- jméno a příjmení,
- poštovní adresa (ulice, orientační číslo, obec, psč, stát),
- telefonní číslo,
- údaje o přihlášení na zaregistrované konto,
- údaje o návštěvě a prohlížení webu,
- IP adresa,
- údaje ze souborů cookies;
Poskytnutý souhlas pro výše uvedené účely je plně dobrovolný. V případě, že jste náš dodavatel, je potřebný souhlas k vedení databáze poskytovatele, abychom Vás v budoucnu mohli oslovit s návrhem na spolupráci. Váš svobodný souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování založeném na souhlasu před jeho odvoláním.

Délka období zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchovává Provozovatel po dobu trvání Vašeho smluvního vztahu s Provozovatelem a po jeho ukončení do vypořádání všech závazků vyplývajících nebo souvisejících s ním.
Pokud Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje budou ním zpracovávány po dobu platnosti trvání tohoto souhlasu nebo do doby, než souhlas odvoláte.
Po výše uvedené době mohou být Vaše osobní údaje zpracovávané v případech, kdy se to od Provozovatele vyžaduje podle zvláštních předpisů.

Automatizované zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou v bezpečí, protože jejich zpracování probíhá automatizovaně prostřednictvím informačního systému Provozovatele a prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření zaručujících bezpečnost osobních údajů včetně ochrany před neoprávněným zpracováním osobních údajů, nezákonným zpracováním osobních údajů, náhodnou ztrátou osobních údajů, výmazem osobních údajů nebo poškozením osobních údajů.
V této souvislosti je Provozovatel oprávněn zpracováním vašich osobních údajů na základě písemné smlouvy pověřit třetí osobu disponující adekvátní personální, technic